ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยม รีไซเคิล
ทำเกี่ยวกับการคัดแยก หลอม ชิ้นส่วนพลาสติก และอื่นๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยม รีไซเคิล
130/3 หมู่ 2
ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230