บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 40 ปี เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุนจดทะเบียนกว่า 1,754 ล้านบาท เป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “หัววัว-คันไถ” บริษัทสามารถสร้างรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี
รางวัลจากการประกอบธุรกิจ
• บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2558
• บริษัทยอดเยี่ยมอันดับ 3 ในหมวดธุรกิจธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์
• บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีอันดับ 4 ในหมวดอุตสาหกรรม
• 1 ใน 60 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ในเรื่องยอดขาย
• 1 ใน 50 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ในเรื่องกำไรสุทธิ
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการรายปี (ประวัติการจ่ายย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 5 เดือน)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสุขภาพ พนักงาน คู่สมรส และบุตร
 • - ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
 • - เงินกู้
 • - การฝึกอบรมและพัฒนา
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ และ ท่องเที่ยวประจำปี
 • - เงินช่วยค่าคลอดบุตร
 • - เงินช่วยค่าทำศพ พนักงาน คู่สมรส บุตร และบุพการี
 • - ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
21/35-46 อาคารไทยวา1 ชั้น14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.tcccthai.com
วิธีการเดินทาง
 • - รถไฟฟ้า BTS สถานนีศาลาแดง และนั่งรถมอเตอร์ไซด์มาที่อาคารไทยวา1
 • - รถใต้ดิน MRT สถานีสวนลุมพินี และนั่งมอเตอร์ไซด์มาที่อาคารไทยวา 1
ใช้งานแผนที่