DDM MOLD Co., Ltd.
บริษัทเปิดทําการ เดือน มีนาคม 2555 ธุระกิจเกี่ยวกับซ่อมแม่พิมพ์ ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกทุกชนิด ต้องการพนักงานบัญชี เพื่อเข้ารว่มงานกับทางบริษัท
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ที่พัก - งานเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
DDM MOLD Co., Ltd.
72/3 หมู่ 7
ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000