กรุงไทยแอกซ่า
แนะนำการออมเงิน ประชาสัมพันธ์ วางแผนการออมเงิน ดูแลลูกค้า กับบริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ในเครือของธนาคารกรุงไทย
สวัสดิการ
1.เงินเดือนประจำ 2. รายได้จากค่าคอมมิั่ชชั่น 3. โบนัสทุกๆ 3 เดือน 4. โบนัสสิ้นปี 5. เงินรางวัลพิเศษ -จะพิจารณาพิเศษ สำหรับผู้ที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรุงไทยแอกซ่า
31/7-8 ถ. ธานี
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เว็บไซต์: www Krungthai-axa .com