บริษัท พิบูล ธำรง แมชชีนเนอรี่ จำกัด
ประกอบธุริกจซื้อมาขายไป สินค้าประเภทเครื่องมือช่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ไฮดรอลิก อูปกรณ์ซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม, ห้องอบพ่นสี, Special Tools อาทิเช่น induction heater, Flange Tools เป็นต้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุพนักงาน - เงินรางวัลประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิบูล ธำรง แมชชีนเนอรี่ จำกัด
528,530 ถ.เพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.ptr.co.th