การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รัฐวิสาหกิจ /การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สวัสดิการ
ประกันสังคม (เป็นลูกจ้าง บริษัท ทำงานใน กฟผ.)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
เว็บไซต์: www.egatbusiness.com
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางสาย : 203 110 50 16 เรือ : ลงท่าน้ำพระราม 7
ใช้งานแผนที่