บริษัท พงษ์เพชรคลังวัสดุก่อสร้าง จำกัด
ผลิตเมทอลชีท
สวัสดิการ
- มีที่พัก - ค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พงษ์เพชรคลังวัสดุก่อสร้าง จำกัด
แยกบายพาสเข้าปากช่อง
ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา