บริษัท พี.พี.ซีแพค จำกัด
-วางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง -ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา,จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง -จัดหา ควบคุมวัสดุและเครื่องมือการก่อสร้าง,ตลอดจนส่งมอบงานให้ลูกค้า -หากมีประสบการณ์ในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์มา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.พี.ซีแพค จำกัด
62/65 ซอยหมู่บ้านหัวนา
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เว็บไซต์: www.huahinecoland.com