บริษัท บี.พี.ฟู้ดส์ จำกัด
โรงงานผลิตอาหาร ดำเนินการมากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน โอที ประกันสังคม
ติดต่อ
บริษัท บี.พี.ฟู้ดส์ จำกัด
188 ซอยรังสิต-นครนายก 31 รังสิต คลอง 2
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130