บริษัท นคร จิวเวลรี่ จำกัด
ส่งออกเครื่องประดับ
สวัสดิการ
ตามที่กฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นคร จิวเวลรี่ จำกัด
337 ซ.เจริญกรุง 43
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.nakornjewelry.com