ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเกษม
บริษัทดำเนินการรับเหมาก่อสร้าง ถนน งานโยธาติดต่อกับหน่วยงานราชการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเกษม
7/298 หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120