บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทให้การสนับสนุนต่อเครือธนาคารกสิกรไทย (ธนาคารกสิกรไทยถือหุ้น 100 %) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ บริหารศูนย์แจ้งเตือนการชำระเงิน ประมวลข้อมูลการชำระเงิน จัดทำรายงานการชำระเงิน แจ้งเตือนการผิดนัดชำระเงิน แจ้งเงื่อนไขและขอ้ตกลงการชำระเงินและการปลดภาระ
สวัสดิการ
  • 1. เงิน Incentive
  • 2. โบนัสประจำปี
  • 3. การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • 4. ค่าล่วงเวลา
  • 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 6. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ(นอกเหนือจากประกันสังคม)
  • 7. สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  • 8. กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
3 ตำแหน่ง
1.
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่งานจัดการข้อมูลและเอกสารเครดิต
pinlocation
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
salary icon
13,000+
2.
22 ต.ค. 62
ผู้นำทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor)
pinlocation
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
3. รับสมัครด่วน
22 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-In และสัมภาษณ์ทันที
pinlocation
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
salary icon
13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-28,000 บาท/เดือน
ติดต่อ
ธนาคารกสิรไทย สำนักราษฏร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์: 02-470-5243
แฟกซ์: 02-470-5288
ใช้งานแผนที่