บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
งานบริการ สื่อสารโทรคมนาคม เกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ต
สวัสดิการ
  • - มีประกันสังคม
  • - และ มีประกันกลุ่ม
  • - มีค่ารักษาพยาบาล OPD บริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
209,211 ถ.นารายณ์มหาราช
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เว็บไซต์: 3bb.co.th
วิธีการเดินทาง
  • 3 BB ตรงข้ามแขวงการทางสระบุรี
ใช้งานแผนที่
event langing page