บริษัท นิยมนิวแฟร์ จำกัด
ผลิตงานโครงสร้างบูธแสดงสินค้า
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ AIA - โบนัสประจำปี - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิยมนิวแฟร์ จำกัด
6/2 หมู่ 5 ถ.สุขาประชาสรรค์ 2
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120