เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ปิโตรเคมี สินค้าเกษตร สินค้าทางเรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า อีเล็คทรคนิกส์, เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม, อาหาร, อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน, ห้องครัว, สิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย, ระบบคุณภาพ, กฎหมาย
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - โบนัส
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
5 ตำแหน่ง
1.
16 ต.ค. 62
Admin Staff (ชั่วคราว)
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
9,000
2.
16 ต.ค. 62
Sales Executive (Fluent in English)
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
40,000
3.
16 ต.ค. 62
HSE Specialist
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
80,000
4.
16 ต.ค. 62
Credit Controller
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
90,000
5.
16 ต.ค. 62
Finance Manager
pinlocation
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
salary icon
120,000
ติดต่อ
1285/5 ถนนประชาชื่น
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์: 02-765-2928
เว็บไซต์: www.intertek.com
ใช้งานแผนที่