บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตสื่อครบวงจร มีรายการทีวี นิตยสารรายเดือน PR Event เปิดดำเนินการมากว่า 11 ปี โดยภายใต้พันธกิจหลัก 5 กุล่มธุรกิจ 1.กลุ่มธุรกิจ 'Smart SME' ดูแลและพัฒนาผู้ประกอบการไทยในทุกๆมิติ เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีสถานีไทรทัศน์ งานแสดงสินค้า คลับ และ www.smartsme.tv เป็นแกนกลาง 2.กลุ่มธุรกิจ ' ชี้ช่องรวย ' สร้างโอกาสให้ทุกคนได้เริ่มต้นธุรกิจ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ สถาบันสอนอาชีพ งานแสดงสินค้า และสื่อออนไลน์ ด้วยทศวรรษแห่งประสบการณ์ของ 'ชี้ช่องรวย' ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย 3.กลุ่มธุรกิจ Digital Marketing Solution พัฒนากลยุทธ์ทางด้านสื่อดิจิทัลให้กับผู้ประกาบการและองค์กรทุกขนาด เพื่อให้มีเครื่องมีอทางการตลาดอันทันสมัยในการดำเนินธุรกิจ 4.กลุ่มธุรกิจ People Training Institute วางแผนทรัพยากรมนุษย์ เติมเต็มความรู้และทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมที่ใช่หลายองค์กรชั่นนำ 5.กลุ่มธุรกิจ People Media Publishing ดูแลงานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพทุกประเภทสำหรับผู้ประกอบการ ในรูปแบบหนังสือ พ๊อกเก็ตบุ๊ค สื่อการตลาด และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อวาระสำคัญต่างๆ ต้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 47,49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.peoplemedia.co.th, www.smartsme.tv
ใช้งานแผนที่