โรงเรียนดนตรีเคพีเอ็น เซ็นทรัลลาดพร้าว
โรงเรีบยสอนดนตรี ตั้งอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนดนตรีเคพีเอ็น เซ็นทรัลลาดพร้าว
โรงเรียนดนตรีเคพีเอ็น เซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น10 อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900