บริษัท โชคพลัส จำกัด
คอนโดมิเนียม
สวัสดิการ
  • - ตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โชคพลัส จำกัด
46/2 ซอย สุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง กทม.
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร