บริษัทเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขายเครื่อง Ultrasonic Washing/Cleaning Machine, Washing/Cleaning Solutions, Industrial Oil & Chemical, Factory Metal Works.
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
  15/36 หมู่ที่ 1 ถ.ราชพฤกษ์
  ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  เว็บไซต์: www.pasuda.com
  ใช้งานแผนที่