บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต
เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี
2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอล โอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้
ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 2 บริษัทคือ
1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด
เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้
2. บริษัทเจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย และประกันชีวิต
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - สวัสดิการซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - วันหยุดประจำปีของบริษัท
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - สวัสดิการสินเชื่อเงินกู้ยืม
 • - เงินเยี่ยมพนักงานกรณีคลอดบุตร
 • - เงินเยี่ยมพนักงานกรณีรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 • - เงินช่วยเหลือค่าณาปนกิจ พนักงาน และ บิดา มารดา ฯลฯ
 • - สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาทิ ลิฟต์, ทางลาด, ห้องน้ำ
 • - ประกันอุบัติเหตุ**
 • - ส่วนลดซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในเครือ
46 ตำแหน่ง
1.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาสุพรรณบุรี
pinlocation
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
salary icon
9,900 + คอมมิชชั่น
2.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาเพชรบูรณ์
pinlocation
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
salary icon
เจ้าหน้าที่ เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น / Supervisor ตามโครงสร้างบริษัท
3. รับสมัครด่วน
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาสุราษฏร์ธานี
pinlocation
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
salary icon
เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
4.
21 ต.ค. 62
หัวหน้างานธุรการบังคับคดี
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
5.
21 ต.ค. 62
หัวหน้างานธุรการกฎหมาย
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
6.
21 ต.ค. 62
Vice President - Legal Affairs
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
21 ต.ค. 62
Service Advisor (ภาคสนามเพศหญิง)
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
10,000 บาท+Commission
8.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย (ระดับ Senior Officer)
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
9.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำกรุงเทพฯ (เพศหญิงเท่านั้น)
pinlocation
กรุงเทพมหานคร
salary icon
10,000+Commission
10.
21 ต.ค. 62
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
11.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (งานสินเชื่อส่วนบุคคล)
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
11,000 + ค่าคอมมิชชั่น
12.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาราชบุรี
pinlocation
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
salary icon
เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
disabled person icon
บุคคลทุพพลภาพสามารถสมัครได้
13.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ฐานเงินเดือน 20,000 + คอมมิชชั่น
14.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินแผนก Legal ประจำสนญ.และต่างจังหวัด เงินเดือน 20,000 บาท
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
20,000 บาท + คอมมิชชั่น
15.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Loss On Sale
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ฐานเงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
16.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Pre-Write Off
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ฐานเงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
17.
21 ต.ค. 62
Collection-HEAD
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
เงินเดือน 70,000 บาท
18.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาThe Jas รามอินทรา
pinlocation
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
salary icon
11,000 บาท+ คอมมิชชั่น (รายได้รวม 20,000 ขึ้นไป)
19.
21 ต.ค. 62
นักศึกษาฝึกงาน
pinlocation
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
salary icon
ไม่ระบุ
20.
21 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาร้อยเอ็ด
pinlocation
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
salary icon
เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 02-308-9815 , 02-308-9958 , 02-308-9814
เว็บไซต์: http://www.jaymart.co.th/recruitment/
ใช้งานแผนที่