บริษัท สมจิตฟาร์ม 2000 จำกัด และ บริษัท เอส ซี เอฟ เอ้กโปรดักส์ 2000 จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ในระบบโรงเรือนปิด (Evaporation) และระบบการเลี้ยงแบบอัตโมนัติ (Auto) โดยทางเรามีโรงคัดไข่ที่ได้มาตรฐาน ปศุสัตว์ OK และมาตรฐาน GMP เพื่อรองรับมาตราฐานไข่ไก่จากกรมปศุสัตว์ โดยคัดเลือกไข่ไก่ที่ดีและมีคุณภาพ ตามแนวความคิดที่ว่า ไข่ไก่คุณภาพ เพื่อความสุขของคุณ ดังนั้นทางเราจึงได้เพิ่มอัตราพนักงานเพื่อรองรับการทำงานและขยายธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการรับสมัครพนักงานเพิ่มดังนี้
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 2. เบี้ยขยัน 3. บ้านพักสำหรับพนักงาน 4. กินเลี้ยงปีใหม่และกิจกรรมประจำปีพร้อมของรางวัล 5. ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี 7. ประกันสังคม 8. ท่องเที่ยวประจำปี 9. นอกเหนือเวลางาน คิด O.T.ให้ตามข้อตกลง 10.เงินช่วยเหลือพนักงานตามเทศกาล เช่น งานแต่ง งานศพ เป็นต้น
zero position th
ติดต่อ
สมจิตฟาร์ม (บริษัท เอส ซี เอฟ เอ้กโปรดักส์ 2000 จำกัด)
5 หมู่ 7
ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
เว็บไซต์: http://www.somchit-farm.com/index.aspx
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯ อยู่ใกล้กับตลาดน้ำวัดลำพญา,บ้านรังนกและเมืองรัตติยา
ใช้งานแผนที่