โรงงานเย็บผ้า และร้านเสื้อผ้า Little Monkey
เป็นโรงงานเย็บผ้าขนาดเล็ก
สวัสดิการ
  • ค่าอาหารฟรี (ในวงเงินที่ตั้งไว้)
  • ค่าที่พักฟรี (ในที่ที่จัดเตรียมไว้)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงงานเย็บผ้า และร้านเสื้อผ้า Little Monkey
19/5 ถ.บางแสนสาย 4 ใต้
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130