สถาบัน Raise Genius School เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสอนเสริมทักษะ ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทำให้เด็กสามารถแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ
สวัสดิการ
  • - เบี้ยเลียงนอกสถานที่ (แล้วแต่ลักษณะการจ้างงาน)
  • - ประกันสังคม (แล้วแต่ลักษณะการจ้างงาน)
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - Incentive (แล้วแต่ตำแหน่ง)
  • - แต๊ะเอีย (ขึ้นอยู่กับผลงานและผลประกอบการ) (แล้วแต่ลักษณะการจ้างงาน)
  • - ปรับขึ้นเงินเดือนรายปี รายครึ่งปี (ขึ้นอยู่กับพัฒนาการและผลงาน)
  • - งานเลี้ยงประจำปี และ/หรือ ท่องเที่ยวประจำปี
  • - อาหารกลางวัน (บางวัน/บางสาขา/บางช่วง)
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
2 ซอยศึกษาวิทยา
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 088-885-6867'>088-885-6867 Line : 088-885-6867
วิธีการเดินทาง
ศึกษาได้จาก , www.raisegeniusschool.com , เมนูย่อย -> ศูนย์สอนสร้างหุ่นยนต์ , BTS ช่องนนทรี
ใช้งานแผนที่