บริษัท อี.ที.ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ออกแบบและผลิตเครื่องจักร Automation, Jig, Fixture, Controller ขณะนี้บริษัทฯ ได้ขยายสาขาเพิ่มไปยังตำบลสุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา โดยมีแผนการว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นอีก จึงมีความต้องการหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่าเดินทาง
  • - ประกันกลุ่ม
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • - เที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
  • - โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)
  • - เวลา 08.30 - 17.30 น.
ติดต่อ
บริษัท อี.ที.ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
29/9 ม. 1
ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่