ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BIGL Technologies (Thailand) Co., Ltd.
135 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยา
ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
ใช้งานแผนที่