บริการด้าน Data Communication ประกอบด้วย การให้บริการที่ปรีกษา การออกแบบ การติดตั้งระบบ การโยกย้ายระบบ การอินทริเกชั่น การจัดการระบบ การประเมินเน็ทเวิร์ค การป้องกันความปลอดภัยระบบเครือข่ายตลอดจน การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและทดแทน
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ค่ารักษาพยาบาล 4.ค่าทำฟัน 5.ประกันอุบัติเหตุหมู่ (AIA) 6.ชุดยูนิฟอร์ม 7ท่องเทียวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
408/81 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 19
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.net1.co.th