โรงเรียนสร้างเสริมภาษาและอัจฉริยภาพเด็ก
สถาบันพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก อายุ 6 เดือนถึง 6 ปี สอนเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยหลักสูตรการพัฒนาความฉลาดเด็กเล็กของยุโรปและอเมริกา ควบคุมระบบการสอนและคุณภาพครูผู้สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียว ที่ออกแบบให้สร้างเสริมพัฒนาการและความฉลาดเด็กอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งที่โรงเรียน และที่บ้าน มีกิจกรรมเสริมเป็นระยะ โดยทำงานใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อวางเป้าหมาย แผนงาน มีการประเมินผล และเสริมให้ในส่วนที่เด็กยังขาด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iqkidplanner.com
สวัสดิการ
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสร้างเสริมภาษาและอัจฉริยภาพเด็ก
64/98-99 เดอะคริสตัล 207A (ชั้น 2 โซนการศึกษา) หมู่ 6
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.iqkidplanner.com