บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการศูนย์สินค้าแฟชั่นค้าส่ง รวมทั้งขยายธุรกิจด้านค้าปลีก และโรงแรม ที่คุ้มค่า ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาธิบาล โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 • - ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม (OPD/IPD)
 • - สวัสดิการเงินกู้พนักงาน ธนาคารธนชาติ
 • - สวัสดิการบัตรอาหารกลางวัน
 • - สวัสดิการของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - การฝึกอบรม ตลอดระยะเวลาการปฎิบัติงาน
 • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และงานสังสรรค์ประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อน 6-15 ต่อปี
 • - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - สวัสดิการที่จอดรถสำหรับพนักงาน
 • หมายเหตุ:สวัสดิการเฉพาะพนักงานประจำเท่านั้น
5 ตำแหน่ง
1.
18 ต.ค. 62
ผู้ช่วยผู้จัดการเงินเดือนเเละสวัสดิการ
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
2.
18 ต.ค. 62
Programmer (พัฒนาระบบ SAP)
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
3.
18 ต.ค. 62
IT Network (ดูเเลระบบเครือข่าย Firewall)
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
4.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ขายพืนที่เช่า ศูนย์การค้า The Platinum Fashion Mall
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
5.
18 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่อาคาร(เฉพาะเพศชาย เท่านั้น )
pinlocation
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
222/1398 อาคารเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถ.เพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-121-8000 ต่อ163 / 086-339-9539
แฟกซ์: 02-121-9009
เว็บไซต์: www.theplatinumgroup.co.th
วิธีการเดินทาง
- BTS(ชิดลมหรือราชเทวี) , - Airport Rail Link (ราชปรารภ) , - รถโดยสารประจำทางทุกสายที่ผ่านประตูน้ำ เซนทรัลเวิล์ด , - เรือโดยสารคลองเเสนเเสบ ท่าเรือประตูน้ำ
ใช้งานแผนที่