บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการศูนย์สินค้าแฟชั่นค้าส่ง รวมทั้งขยายธุรกิจด้านค้าปลีก และโรงแรม ที่คุ้มค่า ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาธิบาล โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม (OPD/IPD) - สวัสดิการเงินกู้พนักงาน ธนาคารธนชาติ - สวัสดิการบัตรอาหารกลางวัน - สวัสดิการของเยี่ยมผู้ป่วย / คลอดบุตร สำหรับพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - การฝึกอบรม ตลอดระยะเวลาการปฎิบัติงาน - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และงานสังสรรค์ประจำปี - วันหยุดพักผ่อน 6-15 ต่อปี - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - ชุดยูนิฟอร์ม - สวัสดิการที่จอดรถสำหรับพนักงาน หมายเหตุ:สวัสดิการเฉพาะพนักงานประจำเท่านั้น
5 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
222/1398 อาคารเดอะแพลทินัมแฟชั่นมอลล์ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรี
แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: http://www.theplatinumgroup.co.th
วิธีการเดินทาง
- BTS(ชิดลมหรือราชเทวี) - Airport Rail Link (ราชปรารภ) - รถโดยสารประจำทางทุกสายที่ผ่านประตูน้ำ เซนทรัลเวิล์ด - เรือโดยสารคลองเเสนเเสบ ท่าเรือประตูน้ำ - สายรถเมล์ที่ผ่าน 2,13,14,17,54,74,77 ปอ.73,73ก,79,204,511,514,504
ใช้งานแผนที่