บริษัท นิมเบิลซอฟท์ จำกัด
“Nimble Soft” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของทีมงาน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านงาน Design และด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความสมบูรณ์ทั้งมิติของ Function การใช้งานและ Graphic Design ผลงาน คือภาพสะท้อนของแนวคิด และปฏิญญาที่เรายึดถือ ความสมบูรณ์ ของงาน ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความพอใจที่เกินความคาดหมายของลูกค้า
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - OT - ค่าเดินทาง(กรณีต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่) - ค่าอาหาร (กรณีทำงานล่วงเวลา)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิมเบิลซอฟท์ จำกัด
2/1144 ถ.เกษตร-นวมินทร์
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.nbs.co.th