กลุ่มบริษัท ศรีประสิทธิ์ เป็นบริษัทที่ผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย ยารักษาโรคแผนปัจจุบันชั้นนำในประเทศ โดยดำเนินกิจการมากว่า 70 ปี และมีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ตั้งแต่ปี 2532 และได้พัฒนามาตรฐานเรื่อยมา จนได้รับการรับรอง GMP PIC/S จาก Ministry of Health Malaysia ,PIC/S Participating Authorities Members, และมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 17025 ภายใต้นโยบายการดำเนินงานที่มุ่งมั่นจะรักษาและพัฒนามาตรฐานให้ก้าวสู่ระบบสากล ปัจจุบันบริษัทฯ มีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส
 • - ประกันสังคม
 • - งานเลี้ยงปีใหม่และกิจกรรม
 • - การส่งเสริมการฝึกอบรม
 • - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
 • - เงินแสดงความยินดีกรณีคลอดบุตร
 • - ซื้อยาราคาพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด
617 ถนนเจริญรัถ (ตรงข้ามเจริญรัถ 28)
แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์: 02-437-0343-5 ต่อ 1202,1214
แฟกซ์: 02-438-3055
เว็บไซต์: www.sriprasit.com
วิธีการเดินทาง
 • รถเมล์สาย 6,84,105 รถสาย 57 ผ่านหน้าบริษัท
 • BTS กรุงธนบุรี ทางออก 3 ต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • ใกล้ตลาดน้ำคลองสาน เดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้า รถเมล์ หรือรถยนต์ (มีที่จอดรถไม่มีค่าใช้จ่าย)
ใช้งานแผนที่