ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิปปภาส สตูดิโอ
ประกอบกิจการให้บริการแนะแนว จัดฝึกอบรมทางด้านศิลปะ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิปปภาส สตูดิโอ
935/12 อาคารศูนย์การค้าไฮมอลล์ ชั้นที่ 2 ห้อง บี-17/2 ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: www.sippapat.com