บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด เป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก (Specialty Grade) ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2538
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันชีวิต
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - ประกันสังคม
  • - สัมมนา/เที่ยวบริษัทประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีไลแอนซ์ พลาสเคม จำกัด
79 ถ.เจริญราษฎร์
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.reliance-plaschem.com
ใช้งานแผนที่