ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก
สวัสดิการ
1.ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 2.โบนัส 1 เดิอนขึ้นไป 3.ประกันสังคม 4.ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ 5.เงินสวัสดิการสงเคราะห์ ต่างๆ เช่น งานศพ,งานบวช,งานแต่ง
ติดต่อ
บริษัท นครฟู้ด จำกัด
330 ถนนราชมรรคา
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เว็บไซต์: http://www.nakornfood.com
ใช้งานแผนที่