บริษัท คิวเซอร์รอน (ประเทศไทย)
ประกอบกิจการซื้อ - ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด รวมถึงการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คิวเซอร์รอน (ประเทศไทย)
147 ม.6
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี