บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด
บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟแวร์สำหรับโรงแรมและร้านอาหาร ปัจจุบันที่ลูกค้ามากกว่า 300 แห่ง ทั่วประเทศ บริษัทฯ ต้องการขยายงานและต้องการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับทางบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต (Group Insurance) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Providence Fund) - โบนัสประจำปี (Bonus) - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวซอฟท์เทคโนโลยี คอนซัลเทนท์ จำกัด
61/277 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.newsoft.co.th
ใช้งานแผนที่