บริษัท โอลีน จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช ตรา "โอลีน" รายละเอียดสามารถเข้าดูได้ที่ www.oleen.co.th
สวัสดิการ
กองทุนเงินทดแทน,ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,กองทุนฌาปนกิจ,สวัสดิการเงินกู้,เบี้ยเลี้ยง,เบี้ยขยัน,ตรวจสุขภาพประจำปี,ชุดยูนิฟอร์ม,งานเลี้ยงปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โอลีน จำกัด
33/21-23 ซอยสุขุมวิท 11
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.oleen.co.th