กิจการร่วมค้า แอล.ที.
รับเหมางานโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กิจการร่วมค้า แอล.ที.
1296/14-15 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800