เป้นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กับกลุ่มแอกซ่าซึ่งเป็น กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของโลก จึงส่งผลให้กรุงไทย แอกซ่า เป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้ความคุ้มครองทางการเงิน
สวัสดิการ
  • มีโบนัสทุกไตรมาส ( 3 เดือนครั้ง )
  • มีโบนัสประจำปี
  • มีประกันสุขภาพตามตำแหน่งงาน
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
191/13-14 ม.3 ถ.ลำลูกกา (คลอง4)
ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์: www.krungthai-axa.co.th