Poomsiri Asset Management Co,.Ltd.
รับเหมาเป็นตัวแทนขาย บริหารงานขาย ฝากขาย และนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Poomsiri Asset Management Co,.Ltd.
24/106 ซอยคลองหกตะวันออก 4 ถ.เลียบคลองหก
ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120