ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย มากว่า 10 ปี
สวัสดิการ
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเค อินเตอร์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด
149 อาคารแกแล็คซี่ เพลส ชั้น 5 ห้อง 5/1 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.pkintercon.com