บริษัท พลังร่วม จำกัด
บริษัท พลังร่วม จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการให้บริการจัดจ้างแรงงานภายนอกให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทต่างๆในงานบริการหลายประเภท เช่น งานรักษาความปลอดภัย, งานตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ,งานขนถ่ายสัมภาระ,งานทำความสะอาดภายในเครื่องบิน,งานบริการลานจอดรถยนต์ภายในท่าอากาศยานหลายแห่งทั่วประเทศ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลังร่วม จำกัด
เลขที่ 5/5 หมู่บ้านธนินทร ซอย 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210