บริษัท พีเอ็มอาร์ สยาม จำกัด
บริษัท พีเอ็มอาร์ สยาม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรีไซเคิลฟิล์มเอ็กซเรย์ และส่งออกไปยังต่างประเทศและในประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารและค่าเดินทาง - โอที - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็มอาร์ สยาม จำกัด
49/15 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230