บริษัท พัฒนา 4599 อิควิพเม้นท์ จำกัด
บริษัท พัฒนา 4599 อิควิพเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องซ่อมงานอุตสากรรมต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเชื่อม และเครื่องมือช่างอีกหลายประเภท อาทิเช่น สินค้าแบรนด์ Dewalt และ Black & Decker เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย บริษัทฯ มีความมุ่งมั้นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและการบริการ ทุกช่องทางให้ทันความต้องการของลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ต้องการมาร่วมงานกับทีมงานของเรา
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัส ชุดฟอร์ม ค่าล่วงเวลา นำเที่ยวประจำปี ประกันอุบัติเหตุ (ตามตำแหน่ง) เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัฒนา 4599 อิควิพเม้นท์ จำกัด
225/15 หมู่ 13 ซอยเพชรเกษม 95 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
เว็บไซต์: www.ptn4599.com
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ สาย 81 รถเมล์ สาย 84 บขส.นครปฐม,ราชบุรี,สุพรรณบุรี (สายเก่า)
ใช้งานแผนที่