บริษัท โนเบิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เราเป็นบริษัทฯ ในเครือ CITITEX GROUP ผู้แทนจำหน่ายวิสกี้ที่มีชื่อเสียง “JOHN LANGER” “CLUB HOUSE” “NOBLE SCOTS” ฯลฯ และส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายงานต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถและรักความก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
สวัสดิการ
วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ งานเลี้ยงประจำปี โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนเบิล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
8 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.cititex.co.th
ใช้งานแผนที่