บริษัท กาญจนพาณิชย์ ลีสสิ่ง จำกัด
ประกอบกิจการ เช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ กว่า 10 ปี
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ค่าครองชีพ -เบี้ยขยัน -ค่าพาหนะ -ค่าตอบแทนตามผลงาน หรือผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กาญจนพาณิชย์ ลีสสิ่ง จำกัด
308/1 ถนนเจิมจอมพล
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
ใช้งานแผนที่