JobThai
บริษัท ซิมส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด สาขา นนทบุรี
การบริการคืองานของเรา บริษัทฯ ตั้งมานานกว่า 35 ปี ดำเนินกิจการเน้นทางด้านการให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักและนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังขยายงานไปในหลายด้าน จึงต้องการทีมงานที่มีความสามารถอย่างแท้จริงเท่านั้น บริษัทฯ ทำงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
สวัสดิการ
 • มีประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคน เมื่อพ้นกำหนดโปรฯ งาน และมีค่ารถให้ ถ้ามีพาหนะเป็นของตนเอง ถ้าทำงานล่วงเวลาก็มีค่า O.T. ให้ด้วย
 • ถ้าทำงานดีมีผลงานทางบริษัทฯ จะพิจารณาขึ้นเงินเดือนทุก ๆ 12 เดือนนับจากผ่าน โปรงาน (ต้องประกอบไปด้วยการขยันทำงาน และความสามารถที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทางบริษัทฯ มี Program ตารางการประเมินการทำงานของพนักงาน และทางบริษัทฯ เน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก บริษัทเน้นถึงผู้สมัครที่มีประวัติการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเป็นความจริงทุกประการตามที่กรอกใบสมัครมากับทางบริษัทฯ เท่านั้น
 • zero position th
  ติดต่อ
  บริษัท ซิมส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด สาขา นนทบุรี
  102/132 ลัดดารมย์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง
  ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000