บริษัท พนาธาร จำกัด
บริษัท ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยาวนานกว่า 20ปี
สวัสดิการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พนาธาร จำกัด
18 ซอยอภิวัฒน์ ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.panatarn.com