(โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน –โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว)
โรงเรียนหัวเหวินอาเซียนวิทยาลัย จะเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2556
โดยทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เน้นภาษาต่างประเทศ (จีนและอังกฤษ) มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนหัวเหวินอาเซียนวิทยาลัย 东盟华文国际学校
103/5 ถนนวิชิตสงคราม
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เว็บไซต์: www.phuketthaihua.ac.th
ใช้งานแผนที่
event langing page