โรงเรียนสอนภาษาทักษะมีนบุรี
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรภาษาจีนของโรงเรียน เป็นสถาบันภาษาจีนไชน่าวิส ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันภาษาและวัฒนธรรมคุนหมิง ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนต่างๆ โดยใช้อาจารย์ชาวจีน พร้อมกับได้มีการพัฒนาหลักสูตร อุปกรณ์การสอน และสื่อการสอน รวมทั้งเทคนิค วิธีการสอนที่เหมาะกับเยาวชนไทย และดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนด้วยการจัดค่ายภาษาจีนที่ประเทศจีน Summer Camp ช่วงปิดภาคเรียน มีความยินดีที่รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • - มีค่าเดินทางให้เดือนละ 2000
  • - และมี่ค่าที่พักให้เดือนละ2000
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสอนภาษาทักษะมีนบุรี
53 ถ.สีหะบุรานุกิจ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510